Ovaj  naziv bloga je u skladu sa onim što predajem mojim učenicima, motori SUS drugom i trećem razredu. Za početak, tu je ono što su moderatori postavili kao zadatak, a kasnije ono što će biti od koristi i meni ali pre svega učenicima. Pokušaću da ih podstaknem i na malo drugačiki način rada kao i na međusobnu saradnju preko popularnih društvenih mreža.